SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK

Poverljivi usmeni ili pismeni prevod, sa overom sudskog tumača ili bez nje, u kratkom roku, po povoljnoj ceni i pod uslovima koji su prilagođeni vašim potrebama, na nivou kvaliteta koji je dokazan višegodišnjom uspešnom saradnjom sa klijentima u Srbiji i širom sveta.

Prevod sa overom sudskog tumača u kratkom roku i po povoljnoj ceni, uz isporuku na vašu adresu.

DO PREVODA U TRI LAKA KORAKA

Korak 1
Skeniraj

Originalni dokument koji je potrebno prevesti skenirajte (ako nemate skener, možete ga skenirati u fotokopirnici) ili jednostavno fotografišite mobilnim telefonom ili aplikacijom za skeniranje.

Korak 2
Pošalji

Pošaljite nam skenirani ili fotografisani dokument elektronskom poštom ili mobilnim telefonom. Odmah ćemo vam se javiti sa najpovoljnijim rokom i cenom usluge.

Korak 3
Preuzmi

Isporuka overenog prevoda prilagodljiva je vašim potrebama. Preuzmite lično u Beogradu ili organizujemo brzu isporuku bilo gde u svetu.

Prevodilacka agencija create logo

Na našoj listi klijenata nalaze se najznačajnije međunarodne i državne institucije, kompanije iz Srbije i inostranstva, advokatske kancelarije, obrazovne ustanove, kao i brojna fizička lica. 

Dokazana profesionalnost je ono što nam omogućava da kao agencija uspešno poslujemo od 2011. godine, 

Status stalnog sudskog prevodioca i preko dvadeset godina profesionalne prevodilačke karijere sigurna su garancija kvaliteta naših usluga.

PISANI PREVODI

Pisani prevod teksta karakteriše poverljivost, visok standard kvaliteta, poštovanje roka i povoljna cena. Preko deset godina uspešne saradnje sa brojnim klijentima u Srbiji i svetu garancija je pouzdanosti i kvaliteta prevoda, a to potvrđuje i zvanje sudskog tumača. Sudski tumači se postavljaju na osnovu konkursa i polažu zakletvu u sudu. Potrebno je da zadovolje uslove u smislu stručnosti, iskustva i podobnosti. Ispunjenost ovih uslova se dokazuje i proverava pred nadležnim organima u toku zakonom propisane procedure. Svaki naš prevod, bilo da je pisani i usmeni, overen ili ne, istog je kvaliteta, koji garantuje imenovanje za sudskog prevodioca.

Overeni prevod

lako se po kvalitetu ne razlikuju, overeni prevodi nose i zvaničnu potvrdu o vernosti prevoda originalu i mogu se koristiti u pravnom prometu. Overeni prevod nema teritorijalno ograničenje – važi na celoj teritoriji Srbije i širom sveta.

Legalizacija overenog prevoda (Apostil)

Pored overe prevoda, moguće je overeni prevod i legalizovati odnosno apostilirati (isto kao što je moguće legalizovati i sam izvorni dokument) u sudu, po međunarodnoj konvenciji. Time se potvrđuje autentičnost potpisa potpisnika dokumenta i pečata na dokumentu. Legalizaciju vrši sud koji je teritorijalno nadležan u mestu izdavanja dokumenta koji se legalizuje (apostilira). Tako, ako je u pitanju prevod overen u Beogradu, on se može apostilirati isključivo u sudu u Beogradu.

Nadovera

Još jedan nivo overe je onaj koji se vrši u Ministarstvu prosvete (diplome), i na kraju u Ministarstvu inostranih poslova. MIP-ova overa potvrđuje da je dokument validan za korišćenje van Srbije. Ovakve dodatne overe mogu da zahtevaju pojedini poslodavaca u inostranstvu. U najvećem broju slučajeva, inostrani poslodavac ne traži nadoveru i tada je dovoljno koristiti prevod dokumenta koji je overio sudski tumač.

Važenje

Overeni prevod dokumenta je prateći dokument koji važi samo uz originalni dokument. Overa prevoda saopštava stranom licu da je prevodilac jedne države zvanično ovlašćen u skladu sa državnim pravnim okvirom za izradu prevoda na određeni jezik. 

Overeni prevod važi bez teritorijalnih ograničenja. 

Apostil izdaje država koja je izdavalac overene isprave i koristi se na teritoriji svih zemalja potpisnica Konvencije, sa ovlašćenjem javne isprave bilo koje zemlje potpisnice.

Verodostojnost originala

Prilikom overe prevoda, sudski tumač ne proverava verodostojnost originalnog dokumenta. Overa potvrđuje da je sam prevod veran originalu koji je dat na uvid i čija kopija se prilaže uz overen prevod. Prilikom legalizacije dokumenta (apostiliranja), Sud ne proverava verodostojnost samog dokumenta koji se apostilira (diplome i sl.) već isključivo potvrđuje da je dokument važeći u pravnom prometu u Srbiji.

USMENI PREVOD

Usmeni prevod podrazumeva angažovanje prevodioca na sastanku, na terenu, na događaju (skupu, konferenciji…), ali i telefonski ili uz pomoć različitih programa za komunikaciju preko interneta. Usmeni prevod je lice institucije ili kompanije koja organizuje stručni ili poslovni skup. Reprezentativni standard ove usluge potvrđen je na događajima za domaću i međunarodnu javnost, medije, stručnu javnost, manje i veće skupove. 

Ovo su zahtevne i stresne situacije a iskustvo koje imamo garantuje da će usmeni prevod odražavati poslovnost i profesionalnost svakog klijenta u situacijama u kojima se gradi profesionalna reputacija kompanije, institucije ili zvaničnika koji koristi prevod. Usmeni prevod je složen skup veština. Sve one se moraju primeniti istovremeno: analitičko slušanje i reprodukcija na drugom jeziku, pravilno prenošenje značenja sa svim detaljima i profesionalni prevod uprkos svim izazovima. 

Dešava se da se pojave nepredviđene okolnosti, tehnički izazovi a u nekim slučajevima kontekst i tema mogu biti emotivno i moralno obojeni. Sve ove probleme prevodilac rešava neprimetno i brzo, sa disciplinom i neutralnošću koje su u funkciji apsolutne profesionalnosti. 

Usmeni prevod može biti simultani ili konsekutivni.

Simultani prevod

Simultani prevod se organizuje uz pomoć audio-video opreme; prevodilac tokom simultanog prevođenja izgovara prevod istovremeno sa govornikom izvornog jezika, a slušaoci prevod prate preko bežičnih slušalica. 

Norma struke zahteva da se simultani prevodioci smenjuju (obično na 15 minuta), pa je neophodno da rade u paru. Sem audio opremom, simultani prevod može biti i izgovaran na uho korisniku prevoda („šišotaž“ od fr. chuchotage).

Konsekutivni prevod

Konsekutivni prevod je usmeni prevod tokom kog govornik zastaje posle svakih nekoliko rečenica. Prevodilac tada izgovara prevod. Potom govornik nastavlja izlaganje na izvornom jeziku. 

Govornik i prevodilac se smenjuju. Moguće je ovu vrstu prevoda izvesti i sa udaljene lokacije, telefonom ili preko interneta.

CENE I NAČIN PLAĆANJA

Kratki rokovi i visok kvalitet prevoda prate povoljne cene i načini plaćanja. Agencija nije u sistemu PDV-a, tako da klijenti nemaju nikakvih obaveza po osnovu faktura i ugovora (nema dodatnih troškova za poreze i doprinose, njih snosi agencija). Uplatu možete izvršiti preko računa ili platiti u gotovini. Overeni prevod možete platiti i poštanskom uputnicom ili pouzećem. Rok plaćanja za pravna lica je obično do 30 dana po isporuci fakture.

Cene su podložne korekciji u vidu konkretne ponude koja zavisi od potreba klijenta i prirode samog posla.

Usluga
Cena
Cena prevoda po strani (1800 karaktera sa proredom)
1.500,00 dinara.
Usluga lekture i overe po strani
600,00 dinara.
Usmeni prevod za započeti sat
9.000,00 dinara.
Usmeni prevod (celodnevno angažovanje)
30.000,00 dinara.

Cene su podložne korekciji. Pozivamo vas da nam se obratite za konkretnu ponudu.

Prevodilacka agencija create logo

Gavrila Principa 3
11000 Beograd
Srbija

Create

Sudski tumač, pisani i usmeni prevodi

© 2024 Create