Prevodilac i sudski tumač

Poverljivi usmeni ili pismeni prevod, sa ili bez overe sudskog tumača, u kratkom roku, po povoljnoj ceni i pod uslovima koji su prilagodjeni vašim potrebama, na nivou kvaliteta koji je dokazan višegodišnjom uspešnom saradnjom sa klijentima u Srbiji i širom sveta.

Sudski tumač Pismeni prevodi Usmeni prevod Cene i način plaćanja

Sudski tumač

Prevod sa overom sudskog tumača u kratkom roku i po povoljnoj ceni uz isporuku na vašu adresu

 

Do prevoda u tri laka koraka:

1. Originalni dokument koji je potrebno prevesti skenirajte(ako nemate skener možete ga skenirati u fotokopirnici) ili jednostavno fotografišite mobilnim telefonom ili digitalnim foto-aparatom.

2. Pošaljite nam skenirani ili fotografisani dokument elektronskom poštom ili MMS-om. 
Odmah ćemo vam se javiti sa najkonkurentnijim rokom i cenom usluge. 

3. Isporuka ili preuzimanje prevoda u skladu sa vašim potrebama:

 

- Preuzimanje overenog prevoda možete obaviti lično, u centru Beograda (Zeleni Venac), u terminu koji vam najviše odgovara;

- Brza isporuka overenog prevoda se organizuje i na željenu adresu u Srbiji i bilo gde u svetu, i u terminu koji vam odgovara uz minimalne troškove.

- Skenirana verziju overenog prevoda vam se isporučuje elektronskom poštom. Ova usluga se ne naplaćuje. 

 

Kvalitet prevoda kao i poverljivost garantuje iskustvo od preko deset godina u prevođenju i status stalnog sudskog prevodioca. 

Na našoj listi klijenata su najznačajnije međunarodne i državne institucije, kompanije iz Srbije i inostranstva, advokatske kancelarije, obrazovne institucije, fizička lica…

Dokazani kvalitet je ono što nam omogućava da poslujemo uspešno od 2011. godine u okviru agencije, a već preko deset godina u struci.

Imamo zajednički cilj – da vi budete zadovoljni.

Pismeni prevodi

Pismeni prevod teksta karakteriše poverljivost, visok standard kvaliteta, poštovanje roka i povoljna cena. 

Uspešna saradnja tokom preko deset godina sa brojnim klijentima u Srbiji i svetu garancija je pouzdanosti i kvaliteta prevoda, a to potvrđuje i zvanje sudskog tumača ili prevodioca.

Sudski tumači se postavljaju na osnovu konkursa i polažu zakletvu u sudu. 

Potrebno je da zadovolje uslove u smislu stručnosti, iskustva i podobnosti.

Ispunjenost ovih uslova se dokazuje i proverava pred nadležnim organima u toku zakonom propisane procedure.

Svaki naš prevod, bilo da je pismeni i usmeni, overen ili ne, istog je kvaliteta koji garantuje ova licenca.

 

Overeni prevod

Iako se po kvalitetu ne razlikuju, overeni prevodi nose i zvaničnu potvrdu o vernosti prevoda originalu i mogu se koristiti u pravnom prometu.

Overeni prevod nema teritorijalno ograničenje – važi na celoj teritoriji Srbije i širom sveta.

 

Legalizacija overenog prevoda (apostil) 

Pored overe prevoda, moguće je overeni prevod i legalizovati odnosno apostilirati (isto kao što je moguće legalizovati i sam izvorni dokument) u sudu po međunarodnoj konvenciji.

Legalizaciju vrši sud koji je teritorijalno nadležan u mestu izdavanja dokumenta koji se legalizuje (apostilira). 

Tako, ako je u pitanju ugovor potpisan ili diploma ili prevod overeni u Beogradu, apostilirati se mogu isključivo u sudu u Beogradu. 

 

Nadovera

Još jedan nivo overe je onaj koji se vrši u Ministarstvu prosvete (diplome), i na kraju u Ministarstvu inostranih poslova. MIP-ova overa potvrđuje da je dokument validan za korišćenje van Srbije. Ovakve dodatne overe mogu da zahtevaju pojedini poslodavaca u inostranstvu. Kada je to slučaj,  oni to izričito naglašavaju.

U najvećem broju slučajeva, dovoljno je koristiti prevod dokumenta koji je preveo i overio sudski tumač. Overeni prevod sudskog tumača važi bez teritorijalnog ograničenja.

 

Verodostojnost originala

Prilikom overe prevoda, sudski tumač ne proverava verodostojnost originalnog dokumenta.

Overa potvrđuje da je sam prevod veran originalu koji je dat na uvid i čija kopija se prilaže uz overen prevod.

Prilikom legalizacije (apostiliranja), Sud ne proverava verodostojnost samog dokumenta koji se apostilira (diplome isl.) već isključivo potvrđuje da je dokument važeći  u pravnom prometu u Srbiji.

 

Usmeni prevod

Usmeni prevod: na sastanku, na terenu, na događaju (skupu, konferenciji…) ali i telefonski ili preko Skype-a

 

Usmeni prevod je lice institucije ili kompanije koja organizuje stručni ili poslovni skup.

Reprezentativni standard ove usluge potvrđen je na događajima za domaću i međunarodnu javnost, medije, stručnu javnost, manje i veće skupove. 

Ovo su zahtevne i stresne situacije a iskustvo koje imamo garantuje da će usmeni prevod odražavati poslovnost i profesionalnost svakog klijenta u situacijama koje u kojima se gradi profesionalna reputacija kompanije, institucije ili zvaničnika koji koristi prevod.

Usmeni prevod je složen skup veština. Sve one se moraju primeniti istovremeno: analitičko slušanje i reprodukcija na drugom jeziku, pravilno prenošenje smisla u svim detaljima i profesionalni prevod uprkos svim izazovima. Često se pojave nepredviđene okolnosti, tehnički izazovi a u nekim slučajevima kontekst i tema mogu biti emotivno i moralno obojeni. Sve ove probleme prevodilac rešava neprimetno i brzo, sa disciplinom i neutralnošću koje su u funkciji apsolutnog profesionalizma. 

Usmeni prevod može biti simultani ili konsekutivni. 

 

Simultani prevod

Simultani prevod se organizuje uz pomoć audio-video opreme; prevodilac tokom simultanog prevođenja izgovara prevod istovremeno sa govornikom izvornog jezika a slušaoci prevod prate preko bežičnih slušalica.

Norma struke zahteva da se simultani prevodioci smenjuju na najviše 30 minuta pa je neophodno da rade u paru. 

Sem audio opremom, simultani prevod može biti i izgovaran „na uho“ korisniku prevoda („šišotaž“  od fr. chuchotage).

 

Konsekutivni prevod

Konsekutivni prevod je usmeni prevod tokom kog govornik zastaje posle svakih nekoliko rečenica. Prevodilac tada izgovara prevod. Potom govornik nastavlja izlaganje na izvornom jeziku. Govornik i prevodilac se smenjuju.  Moguće je ovu vrstu prevoda izvesti i sa udaljene lokacije, telefonom ili preko interneta.

Cene i način plaćanja

Kratki rokovi i visok kvalitet prevoda prate povoljne cene i načini plaćanja. 

Agencija nije u sistemu PDV-a tako da klijenti nemaju nikakvih obaveza po osnovu faktura i ugovora (cena je bruto, nema dodatnih troškova za poreze i doprinose, njih snosi agencija).

Uplatu možete izvršiti preko računa ili u gotovini.

Prevod možete platiti i poštanskom uputnicom ili pouzećem (ako se radi o overenom prevodu).

 

Rok plaćanja je obično 10 dana po isporuci prevoda. 

 

Skroluj na početak
EN | SR | Kontakt | Google+ | Facebook
X

Create office

Gavrila Principa 3/1
11000 Belgrade, Serbia
T: +381 60 63 63 016
Pozovite / Call us Posaljite SMS / Send us SMS Posaljite email / Send us email

Sačuvajte u kontaktima